Rezerwacja online
Aktywność: W celu zarezerwowania aktywności należy:
1. Wybrać aktywność
2. Wskazać dzień. Można to wpisać ręcznie w polu obok słowa Data: lub wcisnąć obrazek kalendarza znajdujący się obok pola do wpisania daty i wybrać datę z kalendarza. Odpowiadający termin można wyszukać za pomocą wyszukiwarki terminów znajdującej się w dolnej części strony. (działanie wyszukiwarki patrz opis poniżej)
3. Wcisnąć przycisk Przejdź do terminarza w celu przejścia do kolejnego etapu rezerwacji.

Wyszukiwanie terminu:
Wciśnięcie przycisku Wyszukaj najbliższy bez zaznaczania kryteriów dodatkowych powoduje znalezienie nabliższego wolnego terminu od najwcześniejszej daty na którą można zarezerwować aktywność.
Wciśnięcie przycisku Wyszukaj kolejny powoduje znalezienie najbliższego terminu od daty wyszukanej za pomocą Wyszukaj najbliższy lub jeśli jest to kolejne wciśnięcie - znalezienie najbliższego terminu od poprzednio znalezionego. Jeżeli wcześniej nie było wyszukiwania przycisk Wyszukaj kolejny zadziała jak Wyszukaj najbliższy.
Znaleziona data za pomocą przycisków wyszukaj zostaje automatycznie wpisana w pole obok Data:. Jeśli wyszukany termin jest akceptowany należy wcisnąć przycisk Przejdź do terminarza w celu przejścia do dalszej części rezerwacji.
Kryteria dodatkowe pozwalają na zawężenie wyników wyszukiwania. Można je łączyć ze sobą.
Data:  (Czwartek)

Przejdź do terminarza
Wyszukanie wolnego terminu:
Kryteria dodatkowe: